Maak Vlaanderen Nazi Vrij Again

Dit is de eerste versie van een specifieke website om Vlaanderen Nazivrij te maken met de provocerende titel NAZI.Vlaanderen. We hopen dat het nu voor u duidelijk genoeg is dat dit geen Nazi site is.


Je zou je afvragen waarom we in 2023 nog met Nazi's moeten bezig zijn. Er lopen geen milities door de straat, er is geen jodenvervolging en geen concentratiekamp en geen halve zot Hitler met een bende ambitieuze leeghoofden die dachten hem te kunnen gebruiken voor eigen waanzinnige ideeën.

Er zijn twee heel belangrijke redenen waarom we in 2023 nog met Nazis bezig zijn.

Ten eerste omdat een deel van de Vlaamse Beweging weigert van hen naar de vuilbak van de geschiedenis te brengen en voor altijd te vergeten in plaats van hen permanent en jaarlijks te blijven vereren en de vervolging van de Nazi Collaboratie als een grotere misdaad te zien dan deze die door de Nazi en de collaboratie werden uitgevoerd. De Nazi hebben geen positieve bijdrage geleverd en moeten dus niet geëerd worden. Ze zijn bezetters, moordenaars en onderdrukkers met een afschuwelijke ideologie.

Ten tweede omdat dezelfde personen evenveel moeite doen om het te laten uitschijnen alsof heel Vlaanderen collaboreerde terwijl ze een miserabele minderheid waren. Om dit doel te realiseren willen ze ook de herdenkingen en herinneringen aan het Verzet zo klein mogelijk houden. Ze willen geen officiële herdenking van 8 mei als bevrijdingsdag maar wel op de Ijzerwake toch hun Nazi helden blijven herdenken. Het is voor hen allemaal zo erg niet, die Nazi bezetting en de collaboratie maar de repressie en bestraffing des te meer.

Daarom is Nazi.Vlaanderen een internationale uitzondering in West-Europa. Omdat voor teveel VlaamsNationale bewegingen en personen Nazi's en hun collaborateurs nog altijd veel te belangrijk zijn om hen naar de vuilnisbak van de geschiedenis te sturen. Waar ze thuishoren.

Daarom zult u hier links, artikels en oproepen tot actie zien.

Nooit Meer. Ook niet in 2023 of 2024.

De Vlaamse Geuzen.

Samen in Verzet 

Verzet is niet enkel clicks en likes. Verzet bestaat uit duizend kleine en grote daden die stap voor stap het verschil zullen maken - Nooit alleen maar altijd samen, zelfs al staat er iemand alleen. Samen zijn we Meer. Als we Samen Blijven zijn we altijd veel sterker. 

Draag je steentje bij

Zoek links voor onze pagina's

Schrijf iets over een boek vb 

Zet acties op online en offline.

Contacteer ons en wordt lid.